A Growing Future
Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

5 000 Euro ca 50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning 10 - 12 %

Malmö Fastigheter
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

5 000 kr

Löptid

36 mån

Årlig avkastning

5.5 % (kvartalsvis utbetalning)

Malmö Fastigheter (Kommande)
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

10 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Staffanstorp Fastigheter (Kommande)
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

20 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Stångby Fastigheter (Kommande)
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

30 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.