Covr Security
Kapitalanskaffning

 

Emissionsstorlek:

25 000 000 SEK

Teckningsperiod  

1 mars - 30 juni 

Investeringsslag: Aktier 

Aktiepris: 75,48 SEK

Minimiinvestering: 75 480 SEK

Antal: 1000 st

 

 

TECKNA OCH RESERVERA ANDELAR

Investera nu

Avslutade projekt

Skogsaktiebolaget Eternali
Fastighetsprojekt i Sverige

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.