Covr Security
Kapitalanskaffning

 

Emissionsstorlek:

8 000 000 SEK

Teckningsperiod:

2 jan - 29 feb

Investeringsslag: Aktier 

Aktiepris: 75,48 SEK

Minimiinvestering: 37 740 SEK

Antal: 500 st

 

 

TECKNA OCH RESERVERA ANDELAR

Investera nu

Avslutade projekt

Skogsaktiebolaget Eternali
Fastighetsprojekt i Sverige

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.