Förnyelsebar Energi / Waste to Energy
A Growing Future
Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning 10 - 12 %

Fastigheter Lund (NY)
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

10 000 kr

Löptid

36 månader

Årlig avkastning

6.5 % 

Fastigheter Staffanstorp
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

20 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Fastigheter Stångby
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

30 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Avslutade projekt

Fastigheter Malmö - FULLTECKNAD
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

5 000 kr

Löptid

36 mån

Årlig avkastning

5.5 % 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.