Förnyelsebar Energi / Waste to Energy
A Growing Future
Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning

10 - 12 %

(efter alla avgifter)

 

Fastigheter Malmö
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

10 000 kr

Löptid

36 månader

Årlig avkastning

7 % 

(inga avgifter)

Fastigheter Lund
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

20 000 kr

Löptid

36 månader

Årlig avkastning

8 %

(inga avgifter)

Fastigheter Stångby
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

30 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Avslutade projekt

Fastigheter Malmö - FULLTECKNAD
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

5 000 kr

Löptid

36 mån

Årlig avkastning

5.5 % 

(inga avgifter)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.