Förnyelsebar Energi / Waste to Energy
A Growing Future
Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning

10 - 12 %

(efter alla avgifter)

 

Föranmälan / Skogsaktiebolaget Eternali AB
Den eviga avkastningen
Fastigheter Stångby
Investeringsslag

Lån

Minsta investering

30 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

(kvartalsvis utbetalning)

Avslutade projekt

Sol / Förnybar Energi / Avslutat Projekt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.