• question_answerVad är crowdfunding?

  Crowdfunding översatt till svenska ”gräsrotsfinansiering” är en investeringsform som blir allt vanligare och är ett stort växande tillgångsslag på marknaden.

  Crowdfunding innebär att en stor grupp investerare med mindre summor (minsta investeringssumma baseras på den totala projektvolymen som skall finansieras och kan variera för de specifika projekten) hjälper till att finansiera ett projekt. Insamlingen av finansieringsvolymen sker via plattformen Crowdproject.se.

 • question_answerHur fungerar Crowdfunding?

  Crowdfunding bygger på att projektägare presenterar sitt projekt på plattformen Crowdproject.se för att söka finansiering av privatpersoner och företag. Plattformen Crowdproject.se fungerar som en mötesplats där långivare och låntagare möts. Som investerare lånar du ut en del av ditt kapital till projektägare, så kallad låntagare, som söker finansiering.

 • question_answerVarför behövs vår plattform Crowdproject.se?
  Vi erbjuder via vår plattform Crowdproject.se en mötesplats för Investerare/Långivare och Projektägare/Låntagare. Plattformen Crowdproject.se finns till för Investerare/Långivare som söker attraktiva avkastningsnivåer och som på ett enkelt sätt vill direktinvestera i projekt utan avgifter och mellanhänder. Samtidigt kan Projektägare/Låntagare som inte kan genomföra projekt på grund av bristande finansiering presentera sitt projekt på plattformen Crowdproject.se för att söka finansiering av dennes registrerade användare.
 • question_answerVad händer om projekten inte blir fullt finansierade?

  I händelse av att ett projekt inte blir fulltecknat innebär det att projektet avslutas och investerarnas kapital ska betalas tillbaka av projektägaren.

 • question_answerÄr min vinst skattepliktig?

  Tänk på att du är skattepliktig för vinstskatt på alla investering som görs via Crowdproject.se. Du kan läsa mer om gällande regler på Skatteverkets webbsida