En finansieringslösning för dig

Kapitalanskaffning

Söker du kapital för att genomföra ett projekt?
Är du privatperson eller företagare?
Vi har lösningen för er båda.

 

Genom att fylla i formuläret nedan kan vi hjälpa dig att gå vidare med ditt projekt.

 

Vi utgår ifrån dina behov och hittar en anpassad finansieringslösning för just dig. Du väljer om det är bottenlån, topplån eller eget kapital tillsammans med den lämnade säkerheten för projektet samt hur lång löptiden kommer vara och vilken avkastning investerarna ska erhålla.

En kapitalanskaffning kan ske med hjälp ut av olika garanter. Projektägaren kan få en underliggande belåning av bank eller annan finansiär. Vid mindre projekt är det möjligt att enbart söka kapital via Crowdproject. Vill du skapa en kraftigare finansiell hävstång kan du gå upp något i belåningsgrad och på så sätt få en helt annan avkastning på eget kapital.

 

 

Marknadsföring på plattformen

En helhetsbedömning

Projektägaren som vill marknadsföra sitt projekt på plattformen behöver uppfylla vissa krav. Kraven som ställs utgör en helhetsbedömning av projektet som sådant, sammanlagd erfarenhet och kunskap inom branschen eller området, finansiell styrka hos projektägaren och om eget kapital kommer investeras samt om det finns tidigare inledda konkurser, även brott och anmärkningar hos relevanta myndigheter kommer kontrolleras.

 

Presentera ditt projekt

Privatperson
Företagare