Sol / Förnybar Energi / Avslutat Projekt

 

Avslutat Projekt 

 

Detta energibolag är en av pionjärerna inom solkraftsindustrin med mer än tio års erfarenhet och ett välrenommerat track record. Företaget utvecklar storskaliga och subventionsfria solenergiprojekt i Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

Bolaget besitter en unik blandning av färdigheter och erfarenheter, vilket gör det möjligt för företaget att driva och leverera varje steg i ett solkraftverks utveckling till en mycket låg kapitalinvestering. De kraftverk bolaget levererar är därmed mycket konkurrenskraftiga jämfört med verk beroende av andra energikällor.

Sedan starten har man utvecklat och levererat mer än 1 500 MW solkraft, främst i Europa och Sydostasien. Hittills har bolaget utvecklat solkraftverk och sålt dem vidare, men har nu beslutat att man i framtiden även kommer att behålla ägandet av vissa projekt. Detta kommer att leda till att den framtida försäljningen blir mer stabil och därmed lättare att prognosticera.

Fram till 2030 planerar man att vidareutveckla minst 2 275 MW solkraft och bolagets ägande av anläggningar ska då uppgå till minst 500 MW.


Kraftproduktion är investeringskrävande och bolaget avser nu att investera 190 miljoner euro i olika solkraftanläggningar där företaget själv kommer att generera 110 miljoner euro och externa investerare investerar 80 miljoner.

Bolagets styrelse har beslutat att bolagets aktier ska noteras på Londonbörsen inom kort.

Passa på att registrera ett kostnadsfritt konto i syfte att få tillgång till ytterligare investeringsmöjligheter.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.