Sol / Förnybar Energi

Med mer än tio års erfarenhet och beprövad track record är företaget en av pionjärerna inom solkraftsindustrin. Företaget utvecklar, driver och äger solenergiprojekt i Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet; med fokus på storskaligt subventionsfria Solar PV som genererar ren och förnybar energi. Dessutom är där erfarenhet av tillverkning av solmodul och EPC. En unik blandning av färdigheter och erfarenheter gör det möjligt för företaget att driva och leverera varje steg i solkraftverkets utveckling till lägsta CAPEX, vilket i sin tur möjliggör för våra projekt att tävla med alla kraftgeneratorer och ger konkurrenskraftiga avkastning. Kontor finns i London, Sydney, Madrid och Monaco.

Sedan starten har man utvecklat och levererat mer än 1 200 MW solkraft, främst i Europa och Sydostasien. Företaget har beslutat att utöka sin verksamhet med solkraftverkens framtid och agera som en oberoende kraftproducent, IPP, varför den framtida försäljningen blir mer och mer stabil. Fram till 2030 planerars att vidareutveckla minst 2 275 MW solkraft och äger anläggningar som levererar 500 MW eller mer.
Kraftproduktion är investeringskrävande och avses att investera 190 miljoner euro i eget kapital i olika IPP-anläggningar där företaget själv kommer att generera 110 miljoner euro och externa investerare investerar 80 miljoner.
Med affärsmodellen arbetar man aktivt för att hitta lämpliga markområden för solceller, som måste vara nära kraftverk och / eller elnät. Arbeta sedan med detaljerade planer och bygglov, som vanligtvis tar 12-24 månader. När byggtillstånd finns på plats kontrakteras bankerna för att finansiera ett projekt.

- Styrelse har beslutat att notera bolagets aktier på Londonbörsen 2019

Crowdproject.se har fått uppdraget att marknadsföra detta unika projekt, om du är intresserad och ta del av projektet samt teckna andelar, vänligen skicka ett mail till support@crowdproject.se 

Under tiden du väntar på detta projekt kan du även passa på att registrera ett kostnadsfritt konto för att få tillgång till våra andra projekt samt investeringsmöjligheter. 

 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.