Skogsaktiebolaget Eternali

AVSLUTAD

2:a "GRÖNA EMISSIONSERBJUDANDET" 50% rabatt Q1 - 19 februari 2021

Kapitalanskaffning sker i två omgångar; första emissionen avslutades 16 december 2020 med ca. 6,2 MSEK i emissionen. Andra emissionen har startat (26 januari och pågår fram till 19 februari 2021) om 8 MSEK. De som investerar nu får andelar till 50% rabatt mot det uppskattade marknadsvärdet för bolaget år 2023, beräknat med ett P/E-tal om 8. 
Affärsplanen går ut på att genom de insatta medlen sätta ut gröna obligationer för att förvärva färdigvuxna eucalyptusbestånd, samt mark för nyplantering, för att tillverka pellets mot den Europeiska marknaden - till kunder såsom stora bolag och regeringar med redan i förväg skrivna leverantörskontrakt. Obligationerna kräver ett EK på 15% och efter den andra emissionen planerar man således att utfärda 150 MSEK. Detta kommer ge en marginal om 11-16% på utfärdat belopp, vilket innebär ett avkast på EK om minst 35%. Mer detaljerad information finns i sammanfattningen nedan. 

Teckning av Erbjudande med 50% rabatt 
Skicka era kontaktuppgifter till support@crowdproject.se med namn, e-post samt nummer vid intresse för att erhålla ett fullständigt tecknande av erbjudandet samt anmälningssedel om aktier hos Skogsaktiebolaget Eternali.

Pågående emission förlängd till 5 mars / 2:a "GRÖNA EMISSIONSERBJUDANDET" 50% rabatt Q1 - 19 februari 2021

Nyheter:
Historisk rekordnotering för gröna obligationer - Aktuell Hållbarhet
Gröna obligationer - Riksgälden
Grön taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara Investeringar  - Regeringskansliet

Vad innebär EU:s taxonomi för ditt bolag? - KPMG
Fondförvaltare anser att aktiemarknaden är övervärderad - Privata Affärer
P/E-talet - Aktieskolan

 

Marknadsföringsuppdraget går via www.crowdproject.se
För mer information kontakta Global Crowdproject AB 
Support: 020-121049

____________________________________________


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.