Forest Fund
Marknadsföringsuppdraget går via www.crowdproject.se
För mer information kontakta Global Crowdproject AB 
Support: 020-121049

support@crowdproject.se

____________________________________________


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.