Fastigheter Malmö - FULLTECKNAD

Investera i akutbostäder i södra Sverige genom Siems GH i samarbete med Skånes kommuner. Investeringen löper under maximalt 36 månader med möjlighet till uppsägning av investeringen när som helst under projektets löptid. Genom att investera i detta projekt får du en unik kvartalsvis ränteutbetalning. Projektet säkerställs med tillgångarna i moderbolaget Siems GH.Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Minsta investering

5 000 kr

Investeringsslag

Lån

Löptid

36 mån

Årlig avkastning

5.5 % 

(inga avgifter)

Utdelningsintervall

Kvartalsvis ränteutbetalning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.