Fastigheter Lund (Ny)

Investera i akutbostäder i södra Sverige genom Siems GH i samarbete med Skånes kommuner. Investeringen löper under maximalt 36 månader med möjlighet till uppsägning av investeringen när som helst under projektets löptid. Genom att investera i detta projekt får du en unik kvartalsvis ränteutbetalning. Projektet säkerställs med tillgångarna i moderbolaget Siems GH.


Budget: Kr. 4000000

 Var med i värdetillväxten på bolånemarknaden

Siems GH erbjuder Investerare att vara med i värdetillväxten på bolånemarknaden genom investering i akutbostäder. Siems GH har 9 års erfarenhet av uthyrning av akutboende till Skånes kommuner.

Bolaget lånar nu in upp till 4 mkr för uppköp av bostad. Lånet löper över maximalt 36 månader med möjlighet till uppsägning av sin investering helt utan avgifter. Årsräntan uppgår till 8 % med kvartalsvis utbetalande räntebetalningar. Lånet säkerställs med tillgångarna i Siems GH.

 

Bygg upp din bostadsportfölj tillsammans med Siems GH

Att investera i bostäder blir allt mer populärt och är en tillgång som växt kraftigt under de senaste åren. Dessa investeringar har tidigare krävt en högre kapital tillgång för investerare och har inte varit tillgängligt för den privata spararen.

Genom att erbjuda dessa projekt för allmän finansiering ger Siems GH möjlighet åt Alla att investera i bostäder. Alla ska få vara med och ta del av värdetillväxten på bolånemarknaden. Även om du har betalningsanmärkning är det inget hinder för dig att investera och banken kan inte ge dig ett nej.

Bemärk att det endast är personer med ett svenskt personnummer som får ta del av akutboendet. Det finns inget samarbete med Migrationsverket.

 

Projektets styrkor

• Inga avgifter

• Minsta investering 20 000 kr

• Säkerställs med tillgångar i moderbolag

• Kvartalsvis ränteutbetalning

• Möjlighet till förtida uppsägning

 

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar innebär en icke-bindande intresseanmälan där du anger beloppet du kan tänka dig investera. När du gjort din reservation får du utförliga instruktioner om ”vad som händer nu” samt ett digitalt skuldebrev. Minimibeloppet att investera för detta projekt är 20 000 kr eftersom det totala beloppet som skall finansieras är 4 000 000 kr.


Projektet

Siems GH ska genom denna finansiering investera i en boende klar bostad belägen i Lund kommun. Bostaden köps efter projektet är fulltecknat. Den beräknade upphandlingstiden är 30 dagar.

Bostaden ägs direkt av bolaget som ansvarar för förvaltningen under hela löptiden. Detta projekt uppgår till 4 000 000 kr och löper under maximalt 36 månader.

Efter köpet av bostaden erbjuds den för uthyrning till kommunen som i sin tur hyr vidare bostaden som akutboende till behövande. Boendet kan komma att byggas om efter kontrakt enligt kommunens behov. Kontraktet för bostaden förnyas per dag.

Bemärk att om bostaden köps till ett lägre utgångspris än 4 000 000 kr kan sist inkomna investeringar komma att återbetalas till de sist inkomna Investerarna. Dessa betalas tillbaka i sin helhet inom 30 dagar från sista teckningsdag.

Efter projektets löptid på 36 månader görs boendet om till långtidsboende på 3 års kontrakt med kommunen. Inom 30 dagar från projektets slutdag återbetalas alla investeringar till Investerarna och banken går in som långivare för projektet.

Siems GH kommer efter projektet är fulltecknat skapa ett nytt Aktiebolag i form av dotterbolag till Siems GH där själva bostaden, som utgör det nybildade aktiebolaget, kommer inneha ett eget organisationsnummer. Det nybildade Aktiebolaget skapas inom 14 dagar och kommer vara tillgängligt på allabolag.se.

Siems GH står som garant för fullgörande av alla återbetalningar och lämnar därmed säkerhet via Siems GH AB (556941-4351).

Siems GH kommer till Investerare skicka ut halvårsrapporter per mail. Nyheter om projektet kommer publiceras på crowdproject.se efterhand.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Investeringsslag

Lån

Minsta investering

20 000 kr

Löptid

36 månader

Utdelningsintervall

Kvartalsvis ränteutbetalning

Årlig avkastning

8 %

(inga avgifter)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.