Förnyelsebar Energi / Waste to Energy

Missa inte att deltaga i detta kommande miljardprojekt som specialiserar sig på förnyelsebar energi och har en lång historia inom “Waste to Energy" (WTE) - avfall till energi - samt energi från biomassa. De har en lång tradition av att ge klienter hög kvalitet, bra faciliteter och att vara främst inom prestanda, tillgänglighet och emission.

Under tiden du väntar på detta projekt kan du passa på att registrera ett kostnadsfritt konto för att få tillgång till mera information.- Ett antal aktier i CINDRIGO Energy Ltd (CINDRIGO) som är förvärvats genom nyttjandet av en köpoption. CINDRIGO är ett företag inom förnyelsebar energi byggt på lång historisk svensk förnybar energikompetens och erfarenhet av ”WTE/Waste to Energy”-teknologi. Bolaget har lämnat in ansökan för börsnotering på Torontos huvudlista och beräknas bli noterat under hösten. Säljaren (motparten i köpoptionen) är en av CINDRIGOS större aktieägare och som behöver få loss likviditet till utvecklingen av befintlig verksamhet. I syfte att få loss kapital till annan verksamhet har styrelsen nu fattat beslut om att sälja ett antal aktier i CINDRIGO.

“Waste to Energy” (“WTE”) Combined Heat and Power (“CHP”)

- Why wait...now you can also become a shareholder in "CINDRIGO"

Missa inte att ta del utav det unika energi projekt CINDRIGO innan dess planerade börsnotering till höst 2019.

Projektet kommer vara miljö godkänt utifrån EU:s direktiv då detta är en förutsättning för att få finansiering för anläggningarna. I projektet "CINDRIGO” använder man sig utav svenska krav och teknologi. En av starka ägarna är Sveriges, Dan Olofsson vars bolag Danir AB är bland största aktieägare med 26% i "CINDRIGO".

Mera information om detta projekt kommer löpande, vill du anmäla ett intresse för detta marknadsföringsuppdrag "Förnyelsebar Energi / Waste to Energy" samt ta del av en teckningsanmälan skicka ett mail till oss på support@crowdproject.se

 

 


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.