Föranmälan / Skogsaktiebolaget Eternali AB
A Growing Future

 

FÖRANMÄLAN - SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)

"Skogsaktiebolaget Eternali AB" kommer så fort Prospekt är godkänt av Finansinspektionen att genomföra en nyemission.

Crowdproject kommer då att kunna erbjuda investerare möjlighet att förvärva aktier.

Säkerheter

- > 1500 investerare
- Start 2013 / 7år
- 100 % reala tillgångar
- Börsoberoende
- Ingen belåning
- Försäkrad mot insektsangrepp, brand, stöld och storm

 

Föranmälan 

- Intresserad av en föranmälan?

- Skicka ett mail till oss med era kontaktuppgifter till support@crowdproject.se

 

Uppdatering av konvertering för befintliga investerare 

 

AUG 5, 2020 J&O Forest Fund Ltd.

As investors will be aware, we submitted our initial application to the Bermuda Monetary Authority (the Fund’s regulator in Bermuda) for approval of the Wind-Up process on 29 June 2020. We received the BMA’s initial written follow-up questions on 1 September 2020 and on 25 Sep we sent the response to the BMA. The Fund and its advisors continue to engage with the BMA on the Wind-Up process application.

Som meddelats tidigare lämnade fonden en första ansökan om tillstånd för en avvecklingsprocess till Bermuda Monetary Authority (fondens reglerande myndighet) den 29 juni 2020. Vi fick myndighetens svar med frågor den 1 september 2020 och den 25 september skickade vi så svar tillbaka till BMA. Fondens och dess rådgivare håller löpande kontakt med BMA avseende ansökan om avveckling.

JUN 18, 2020 J&O Forest Fund Ltd.

Vi hade hoppats att nu till midsommar kunna gå ut med erbjudandet om konvertering. På grund av nedstängningar i delar av världen som påverkar oss (Brasilien, Bermuda) som en följd av Covid-19 blev det inte fallet. Medan plantagerna och skogarna står intakta och växer inväntar vi nu godkännande från fondens reglerande myndighet på Bermuda.MAR 9, 2020

Den 2 mars inlämnades till Finansinspektionen en ansökan om godkännande av Prospekt. Prospekt krävs då Erbjudandet att förvärva andelar i det svenska bolaget med betalning i fondandelar i J&O Forest Fund riktar sig till fler än 149 personer i Sverige. Normal handläggningstid är 20 dagar. Efter godkännande från Finansinspektionen kommer Erbjudandet att distribueras snarast till fondandelsägare i J&O Forest Fund.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.