Föranmälan / Skogsaktiebolaget Eternali AB
A Growing Future

 

FÖRANMÄLAN - SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)

"Skogsaktiebolaget Eternali AB" kommer så fort Prospekt är godkänt av Finansinspektionen att genomföra en nyemission.

Crowdproject kommer då att kunna erbjuda investerare möjlighet att förvärva aktier.

Säkerheter

- > 1500 investerare
- Start 2013 / 7år
- 100 % reala tillgångar
- Börsoberoende
- Ingen belåning
- Försäkrad mot insektsangrepp, brand, stöld och storm

 

Föranmälan 

- Intresserad av en föranmälan?

- Skicka ett mail till oss med era kontaktuppgifter till support@crowdproject.se

 

Uppdatering av konvertering för befintliga investerare 

AUG 5, 2020 J&O Forest Fund Ltd.

Vi har inte mycket ny information att delge utan inväntar fortfarande svar och godkännande från fondens reglerande myndighet på Bermuda. Vår lokala advokatbyrå är av uppfattningen att det nu borde ligga nära i tid. Efter godkännande på Bermuda ska Finansinspektionen också ge sitt godkännande av Erbjudandeprospektet, vilket i sig förutsätter att godkännande från Bermuda skett innan.

JUN 18, 2020 J&O Forest Fund Ltd.

Vi hade hoppats att nu till midsommar kunna gå ut med erbjudandet om konvertering. På grund av nedstängningar i delar av världen som påverkar oss (Brasilien, Bermuda) som en följd av Covid-19 blev det inte fallet. Medan plantagerna och skogarna står intakta och växer inväntar vi nu godkännande från fondens reglerande myndighet på Bermuda.MAR 9, 2020

Den 2 mars inlämnades till Finansinspektionen en ansökan om godkännande av Prospekt. Prospekt krävs då Erbjudandet att förvärva andelar i det svenska bolaget med betalning i fondandelar i J&O Forest Fund riktar sig till fler än 149 personer i Sverige. Normal handläggningstid är 20 dagar. Efter godkännande från Finansinspektionen kommer Erbjudandet att distribueras snarast till fondandelsägare i J&O Forest Fund.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.