FÖRANMÄLAN / SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)
A Growing Future

 

FÖRANMÄLAN - KÖP AV AKTIER I SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)

 

Erbjudande 

- Föranmälan erbjuds via www.crowdproject.se inför börsintroduktionen.

- Aktieägare i SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB 

- Beräknad notering på börsen under 2020 Q2 

Teckningsanmälan

- Föranmälan med rätten och möjligheten att vara med att teckna aktier under förtida emissionen med 5 % rabatt jämfört med konverteringskursen innan börsnoteringen Q2.

- Antal aktier som erbjuds är begränsat och tilldelning sker i den ordning föranmälan inkommer. 

- Indikerad tidpunkt för transaktionen är april månad.

- Föranmälan avslutas vid fullteckning.

- Investeringserbjudande från 100.000 SEK

FÖRANMÄLAN 

- Fyll i dina uppgifter korrekt

- Underskrift

- Scanna eller fotografera

- Bifoga din föranmälan 

- Säkra din plats

- Skickas snarast till support@crowdproject.se 

DETTA ÄR ENDAST EN PRELIMINÄR FÖRANMÄLAN OCH ÄR INTE BINDANDE.

"Klicka för att ladda ner" FÖRANMÄLAN 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.