A Growing Future

Genom J&O Forest Fund kan du direktinvestera i skog samtidigt som du får en exponering av direkt skogsägande av fysisk skog. Fonden är kategoriserad som en 3 i finansinspektionens riskskala 1- 7 där den generella beräkningen av skalan är 1 - 2 som räknas till lågrisk, 3 - 5 till medelrisk och 6 - 7 till högrisk. Som skogsägare får du en hållbar investering som ligger i linje med sina avkastningskrav där fondens målavkastning är 10 – 12 % per år. Skog är en real tillgång som är oberoende av börsen och genom deras investeringsstrategi skapas en bra diversifiering i fonden.

Registrera ett kostnadsfritt konto för att låsa upp hela projektetBevisat koncept

• Skogen har genom århundradena levererat bättre avkastning än börsen trots marknadsbubblor och andra kollapser
• Fysisk skog har historiskt låg korrelation med aktier och växer oberoende av börsutveckling
• Bevisad stabil avkastning 10 – 12 % per år (efter avgifter)
• Andel positiva månader sedan start är över 90 % 
• På fem år har J&O Forest Fund vuxit över 80 % i värde


Säkerheter

• 100 % reala tillgångar
• Försäkrad mot insektsangrepp, brand, stöld och storm
• Börsoberoende
• Ingen belåning


Reservera andelar

Det är enkelt att reservera andelar i fonden. Att reservera andelar innebär en intresseanmälan för dig som vill investera i skog. Minimibeloppet att investera i fonden är 50 000 SEK. En automatisk valutaomvandling sker när du investerar i fonden från SEK till Euro.

För att fatta ett välgrundat investeringsbeslut bör du som investerare läsa Basfakta bladet samt Informationsbroschyren som finns tillgängligt i flik 3 (Broschyr) samt i flik 4 (Basfakta). Dessa dokument kan även sparas och laddas ner till din enhet.
 


Om företaget och fonden

• Marcus Jibreus och Marcus Ölvestad grundade J&O Forest Fund 2012.
• J&O Asset Management är en internationell organisation som arbetar med skogsförvaltning genom lokala bolag i flera världsregioner.
• Fonden distribueras idag i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Luxemburg, Dubai, Japan och Mexico och är på väg in för distribution i Spanien.
• J&O Forest Fund är en unik fond där investeraren får exponering för direkt skogsägande i flera regioner med skog av olika karaktär.


Investeringsstrategi

J&O Forest Funds investeringsstrategi är att investera i skogstillgångar. Fonden investerar just nu i två regioner, skogsplantager i Sydamerika med en hög biologisk tillväxtvolym om 15 – 20 % per år och skog i Europa med en biologisk tillväxtvolym om 4 – 8 % per år. Genom att investera i två olika regioner och i flera träslag skapas diversifiering i fonden.
 

Fondens namn  J&O Forest Fund
Förvaltningsbolag J&O Asset Management
Webbplats http://www.joforestfund.com/
Riskklass 3 av 7
Målavkastning 10 – 12 % per år (efter avgifter)
Köp Månadsvis
Sälj Kvartalsvis
Årlig avgift 1,5 %
Legal Rådgivare Advokatfirman Delphi 
Säkerheter Försäkrad skog via Allianz och Mapfre   
Ingen belåning
Kapitalanvändning Köp av skogsplantager och skogsfastigheter

 

Investeringsexempel

 
Investering 500 000 SEK
Erhållen avkastning 10 % per år
Total kapitaltillväxt

Ränta på ränta

År 1     550 000 SEK
År 2     605 000 SEK
År 3     665 000 SEK

Operativ organisation

 

Marcus Jibreus • VD och Grundare
Marcus var en av grundarna till Avanza Bank där han satt i bankens koncernledning mellan 1999 – 2007. Marcus har tidigare studerat vid Linköpings universitet där han tagit examen som civilekonom med inriktning internationell ekonomi och marknadsföring. Han har även tagit en MBA då han studerat vid EADA Business School i Barcelona.
Marcus Ölvestad • Grundare
Marcus har en gedigen bakgrund inom finansiell rådgivning från Skandiabanken och Salus Ansvar. Marcus har arbetat på Avanza Bank under sex år där han haft olika positioner av vilken den senaste var han chef för Private Banking avdelningen.
Alexander Erlandsson • Försäljningschef och Partner
Alexander har tidigare arbetat som försäkringsförmedlare innan han själv börjat utveckla och grunda försäkringsmäklerier där han haft samarbete med många företag runt om i Sverige. Alexander har även bakgrund från banksektorn och har studerat skattejuridik.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning 10 - 12 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


30 JUN NAV CLASS A   +0.93% Eur +1.44% Gbp +1.00% Usd +0.55% Nok
CLASS A EUR
January +0.92%
February +0.94%
March +1.26%
April +1.07%
May +0.98%
June +0.93%
July +0.82%
August +6.35%
September
Oktober
November
December
2017 +14.8%
2016 +13.5%
2015 +9.5%
2014 +15.0%
2013 +13.1%

YEAR TO DATE: +13.9%

RISK: 3/7