A Growing Future

Uppdatering av konvertering för befintliga investerare 

 

 

NOV 6, UPDATE J&O Forets Fund Ltd.

See separate document: UPDATE NOV 6

På svenska: Uppdatering

 

 

AUG 5, 2020 J&O Forest Fund Ltd.

As investors will be aware, we submitted our initial application to the Bermuda Monetary Authority (the Fund’s regulator in Bermuda) for approval of the Wind-Up process on 29 June 2020. We received the BMA’s initial written follow-up questions on 1 September 2020 and on 25 Sep we sent the response to the BMA. The Fund and its advisors continue to engage with the BMA on the Wind-Up process application.

Som meddelats tidigare lämnade fonden en första ansökan om tillstånd för en avvecklingsprocess till Bermuda Monetary Authority (fondens reglerande myndighet) den 29 juni 2020. Vi fick myndighetens svar med frågor den 1 september 2020 och den 25 september skickade vi så svar tillbaka till BMA. Fondens och dess rådgivare håller löpande kontakt med BMA avseende ansökan om avveckling.

JUN 18, 2020 J&O Forest Fund Ltd.

Vi hade hoppats att nu till midsommar kunna gå ut med erbjudandet om konvertering. På grund av nedstängningar i delar av världen som påverkar oss (Brasilien, Bermuda) som en följd av Covid-19 blev det inte fallet. Medan plantagerna och skogarna står intakta och växer inväntar vi nu godkännande från fondens reglerande myndighet på Bermuda.

Viktig Information

J&O Forest Fund går från Bermudafond till Svenskt listat bolag SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)

Reservation av tidigare andelar hos J&O Forest Fund är avslutad.

"Skogsaktiebolaget Eternali AB" kommer så fort Prospekt är godkänt av Finansinspektionen att genomföra en nyemission.

Crowdproject kommer då att kunna erbjuda investerare möjlighet att förvärva aktier.

FÖRANMÄLAN - SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI AB (PUBL)

 

- Den 27 september meddelade J&O Forest Fund (JOFF) att fonden suspenderar återköp.

- Den 8 november meddelade fonden att insättningar och NAV- beräkning suspenderas per den 1 november.

- 11 november, efter godkännande från tillsynsmyndigheten på Bermuda, fick fonden äntligen möjligheten att berätta om bakgrunden till besluten ovan.

- Ta del av VIKTIG INFORMATION "Klicka på länk menyerna nedan"

 

Genom J&O Forest Fund kan du direktinvestera i skog samtidigt som du får en exponering av direkt skogsägande av fysisk skog. Fonden är kategoriserad som en 3 i finansinspektionens riskskala 1- 7 där den generella beräkningen av skalan är 1 - 2 som räknas till lågrisk, 3 - 5 till medelrisk och 6 - 7 till högrisk. Som skogsägare får du en hållbar investering som ligger i linje med sina avkastningskrav där fondens målavkastning är 10 – 12 % per år och detta efter alla avgiter. Skog är en real tillgång som är oberoende av börsen och genom deras investeringsstrategi skapas en bra diversifiering i fonden.

Registrera ett kostnadsfritt konto för att låsa upp hela projektetBevisat koncept

• Skogen har genom århundradena levererat bättre avkastning än börsen trots marknadsbubblor och andra kollapser
• Fysisk skog har historiskt låg korrelation med aktier och växer oberoende av börsutveckling
• Bevisad stabil avkastning 10 – 12 % per år (efter avgifter)
• Andel positiva månader sedan start är över 90 % 
• På fem år har J&O Forest Fund vuxit över 80 % i värde


Säkerheter

• +1500 investerare
• Start 2013 / 7år
• 100 % reala tillgångar
• Börsoberoende
• Ingen belåning
• Försäkrad mot insektsangrepp, brand, stöld och storm


Reservera andelar

Det är enkelt att reservera andelar i fonden. Att reservera andelar innebär en intresseanmälan för dig som vill investera i skog. Minimibeloppet att investera i fonden är 50 000 SEK. En automatisk valutaomvandling sker när du investerar i fonden från SEK till Euro.

För att fatta ett välgrundat investeringsbeslut bör du som investerare läsa Basfakta bladet samt Informationsbroschyren som finns tillgängligt i flik 3 (Broschyr) samt i flik 4 (Basfakta). Dessa dokument kan även sparas och laddas ner till din enhet.
 


Om företaget och fonden

• Marcus Jibreus och Marcus Ölvestad grundade J&O Forest Fund 2012.
• J&O Asset Management är en internationell organisation som arbetar med skogsförvaltning genom lokala bolag i flera världsregioner.
• Fonden distribueras idag i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Luxemburg, Dubai, Japan och Mexico och är på väg in för distribution i Spanien.
• J&O Forest Fund är en unik fond där investeraren får exponering för direkt skogsägande i flera regioner med skog av olika karaktär.


Investeringsstrategi

J&O Forest Funds investeringsstrategi är att investera i skogstillgångar. Fonden investerar just nu i två regioner, skogsplantager i Sydamerika med en hög biologisk tillväxtvolym om 15 – 20 % per år och skog i Europa med en biologisk tillväxtvolym om 4 – 8 % per år. Genom att investera i två olika regioner och i flera träslag skapas diversifiering i fonden.
 

Fondens namn  J&O Forest Fund
Förvaltningsbolag J&O Asset Management
Webbplats http://www.joforestfund.com/
Riskklass 3 av 7
Målavkastning 10 – 12 % per år (efter avgifter)
Köp Månadsvis
Sälj Kvartalsvis
Årlig avgift 1,5 %
Legal Rådgivare Advokatfirman Delphi 
Säkerheter Försäkrad skog via Allianz och Mapfre   
Ingen belåning
Kapitalanvändning Köp av skogsplantager och skogsfastigheter

 

Investeringsexempel

 
Investering 500 000 SEK
Erhållen avkastning 10 % per år
Total kapitaltillväxt

Ränta på ränta

År 1     550 000 SEK
År 2     605 000 SEK
År 3     665 500 SEK

Operativ organisation

 

Marcus Jibreus • VD och Grundare
Marcus var en av grundarna till Avanza Bank där han satt i bankens koncernledning mellan 1999 – 2007. Marcus har tidigare studerat vid Linköpings universitet där han tagit examen som civilekonom med inriktning internationell ekonomi och marknadsföring. Han har även tagit en MBA då han studerat vid EADA Business School i Barcelona.
Marcus Ölvestad • Grundare
Marcus har en gedigen bakgrund inom finansiell rådgivning från Skandiabanken och Salus Ansvar. Marcus har arbetat på Avanza Bank under sex år där han haft olika positioner av vilken den senaste var han chef för Private Banking avdelningen.
Alexander Erlandsson • Försäljningschef och Partner
Alexander har tidigare arbetat som försäkringsförmedlare innan han själv börjat utveckla och grunda försäkringsmäklerier där han haft samarbete med många företag runt om i Sverige. Alexander har även bakgrund från banksektorn och har studerat skattejuridik.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning

10 - 12 %

(efter alla avgifter)

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


31 OKT NAV CLASS A   -0.17% Eur -2.95% Gbp +2.15% Usd +3.20% Nok
CLASS A EUR 2019
January +0.62%
February +0.78%
March +0.86%
April +10.39%
May +0.92%
June +0.08%
July +0.14%
August +0.92%
September
Oktober
November
December
2017 +14.8%
2016 +13.5%
2015 +9.5%
2014 +15.0%
2013 +13.1%

YEAR TO DATE 2019: +10.77%

RISK: 3/7