A Growing Future

Genom J&O Forest Fund kan du direktinvestera i skog samtidigt som du får en exponering av direkt skogsägande av fysisk skog. Fonden är kategoriserad som en 3 i finansinspektionens riskskala 1- 7 där den generella beräkningen av skalan är 1 - 2 som räknas till lågrisk, 3 - 5 till medelrisk och 6 - 7 till högrisk. Som skogsägare får du en hållbar investering som ligger i linje med sina avkastningskrav där fondens målavkastning är 10 – 12 % per år och detta efter alla avgiter. Skog är en real tillgång som är oberoende av börsen och genom deras investeringsstrategi skapas en bra diversifiering i fonden.

Registrera ett kostnadsfritt konto för att låsa upp hela projektetBevisat koncept

• Skogen har genom århundradena levererat bättre avkastning än börsen trots marknadsbubblor och andra kollapser
• Fysisk skog har historiskt låg korrelation med aktier och växer oberoende av börsutveckling
• Bevisad stabil avkastning 10 – 12 % per år (efter avgifter)
• Andel positiva månader sedan start är över 90 % 
• På fem år har J&O Forest Fund vuxit över 80 % i värde


Säkerheter

• 100 % reala tillgångar
• Försäkrad mot insektsangrepp, brand, stöld och storm
• Börsoberoende
• Ingen belåning


Reservera andelar

Det är enkelt att reservera andelar i fonden. Att reservera andelar innebär en intresseanmälan för dig som vill investera i skog. Minimibeloppet att investera i fonden är 50 000 SEK. En automatisk valutaomvandling sker när du investerar i fonden från SEK till Euro.

För att fatta ett välgrundat investeringsbeslut bör du som investerare läsa Basfakta bladet samt Informationsbroschyren som finns tillgängligt i flik 3 (Broschyr) samt i flik 4 (Basfakta). Dessa dokument kan även sparas och laddas ner till din enhet.
 


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Investeringsslag

Kapitalanskaffning

Minsta investering

50 000 kr

Löptid

Tillsvidare

Årlig avkastning

Målavkastning

10 - 12 %

(efter alla avgifter)

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


31 AUG NAV CLASS A   +0.92% Eur +0.22% Gbp +0.32% Usd +2.76% Nok
CLASS A EUR 2019
January +0.62%
February +0.78%
March +0.86%
April +10.39%
May +0.92%
June +0.08%
July +0.14%
August +0.92%
September
Oktober
November
December
2017 +14.8%
2016 +13.5%
2015 +9.5%
2014 +15.0%
2013 +13.1%

YEAR TO DATE 2019: +15.25%

RISK: 3/7